Fizikalna terapija

 

 

Fizikalna terapija otklanja ili smanjuje bol i njegov uzrok

Fizikalna terapija je često alternativa operaciji ili tretmanu jakim lekovima. Usko je povezana sa ortopedijom, traumatologijom, reumatologijom, gerijatrijom, pedijatrijom pa i ginekologijom i urologijom. Savremene generacije aparata za fizikalnu terapiju u poslednjih deset godina prave velike pomake u efikasnosti lečenja.

 

Dole su navedena patološka stanja koja se leče u LUMBAGU.