Kako se pripremiti za pregled

Ponesite zdravstvenu knjižicu

Ponesite sve analize koje posedujete, posebno rentgenske i snimke magnetnom rezonancom

Pripremite listu – podsetnik na kojoj su:

  • Detaljni opisi svih simptoma i dogadjaja koje su prouzrokovali te simptome
  • Informacije o prošlim zdravstvenim problemima
  • Svi lekovi i dijetetski proizvodi koje koristite
  • Pitanja koja želite da uputite lekaru

Primer: bolni rameni zglob

Osnovna pitanja, na koje treba da dobijete odgovore:

  • Da li je rame iščašeno?
  • Da li treba da uradite neke analize ili snimanja?
  • Koji se pristup u tretmanu preporučuje? Da li postoje alternative?
  • Koliko je vremena potrebno da se izleči oboljenje?
  • Da li treba da prekinete ili umerite sa bavljenjem sportom?
  • Kako da se zaštitite od ponovne povrede ramena?

Šta možete očekivati od vašeg lekara

 

 

U toku lekarskog pregleda, vaš doktor će ispitati povređenu oblast u pogledu osetljivosti, otoka ili deformiteta. Ukoliko postoje, analiziraće i rentgenski snimak povrede i druge nalaze. Postaviće dijagnozu, preporučiti terapiju i dati prognozu izlečenja.