Neurološka i

neurohirurška stanja

Diskus hernija, ukočenost, bol, trnjenje, palo stopalo, vrtoglavica, facijalis, inkontinencija, stanje posle šloga

Karakteristični su bolovi, trnjenje, ukočenost, oduzetost udova. Najčešći uzroci ovih patoloških stanja su u prolapsu ili protruziji diskusa, pod opštim nazivom diskus hernija.

Ova stanja su zastupljena kod više od 70% pacijenata LUMBAGA.

Vrtoglavica,nestabilnost, zujanje u ušima,omaglica

Uzrok
Često se javljaju sa povraćanjem, ili bolom duž jedne ili obe ruke. To je znak da je ugrožen vratni deo kičme Uzrok može biti spondiloza, diskopatija, diskus hernija ili je u pitanju „menadžerski sindrom“.

Lečenje
Rešava se odabranim procedurama fizikalne terapije, posebno programiranim za tu problematiku, kombinuju se laser, magnet, ručna masaža i kinezi-terapija (vežbe).

Fizikalna terapija – detalji »

Paraliza jedne strane lica (facijalis)

Uzrok
Javlja se posle iritiranja hladnoćom, posle operacije na glavi ili vratu, kada često dolazi do paralize mišića jedne strane lica. Pacijent ne može da zatvori oko, da nabere čelo, da žvaće i gotovo da nema mimiku.

Lečenje
U težim slučajevima, najčešće posle operacije, neophodna je hitna fizikalna terapija da bi se izbegao operativni tretman facijalnog nerva. Fizikalna terapija kombinuje laser, magnet, elektrostimulaciju i vežbe.
Fizikalna terapija – detalji »

Trnjenje u šakama

Uzrok
To je upala nerva koji je pritisnut u vratnom delu kičme. Uzroci mogu biti; spondiloza, diskopatija, diskus hernija ili je u pitanju „menadžerski sindrom“. Posledica je dugotrajnog nelečenja.

Lečenje
Fizikalna terapija se primenjuje na vratu, ramenom pojasu i duž ruke. Vrlo je važno da se odmah tretiraju i uzroci i posledice. Rešava se odabranim procedurama fizikalne terapije, posebno programiranim za ta oboljenja, pri čemu se kombinuju laser, elektrotroterapija, magnet, ručna masaža i kinezi-terapija (vežbe).

Fizikalna terapija – detalji » 

 

Ukočenost u vratu ili krstima

Uzrok
Javlja se kao posledica slabije pokretljivosti, nošenja tereta, nepravilnog vežbanja, izlaganja hladnoći, dugotrajnog sedenja ili stajanja, slabe muskulature, a vrlo često te osobe imaju skoliozu (kriva kičma), deformitet zaostao iz detinjstva. Uzrok može biti spondiloza, disk artroza, diskus hernija.

Lečenje
Poželjno je uraditi RTG ili snimak magnetnom rezonancom, prema zahtevu lekara. Leči se pimrenom kombinovane fizikalne terapije: laser, elektroterapija, magnet, ručna masaža i kinezi-terapija (vežbe). Kada je uzrok diskus hernija primenjuje se i metoda trakcije kičmenog stuba na delu na kome se nalazi diskus hernija.

Fizikalna terapija – detalji » 

Jak bol u krstima i duž noge

Uzrok
Radi se o upali nerva čiji je koren u krstima i bol može da se spušta do palca ili malog prsta stopala (išijas).  Osnovni problem je u kičmenom stubu. Moguća oboljenja su: spondiloza, diskopatija, diskus hernija ili je u pitanju „menadžerski sindrom“.

Fizički problem nastaje kao posledica položaja pri sedenju (najčešće za kompjuterom) koji je neprirodan i prinudan i može izazvati probleme u lokomotornom sistemu. Zbog bola koji je neprijatan, traži se bolji položaj koji je patološki, pa se problem proširuje na lumbalnu kičmu.

Lečenje
Fizikalna terapija kombinuje više agenasa: elektroterapija, laser, magnet, ručna masaža i kinezi-terapija (vežbe). Kada je uzrok diskus hernija  primenjuje se i metoda trakcije kičmenog stuba na mestu na delu na kome se nalazi diskus hernija. Ona je obavezno praćena elektro- i lasero- terapijama kojima se revitalizuje zatečeno stanje.

Fizikalna terapija – detalji » 

Palo stopalo

Uzrok
Radi se o prolapsu diskusa (diskus hernija) koji pritiska kičmenu mozdinu i koren nerva koji podize stopalo (n. peroneus).

Lečenje
Palo stopale leči se elektrostimulacijom nervus peroneus-a, trakcijom kičme na nivou prolapsa, elektro, lasero i UZ terapijom.

Fizikalna terapija – detalji » 

Slabija osetljivost kože na ekstremitetima

Uzrok
Nastaje kao posledica dugotrajnog pritiska diskusa u prolapsu na koren senzitivnog nervnog vlakna. Vlakno polako odumire i na površini kože, obično butina, dlanova ili stopala, smanjuje se osetljivost na nadražaj.

Lečenje
Pošto je ovde reč o oboljenju diskus hernija, kako i kod drugih bolesti sa istim uzrokom, u lečenju se primenjuje: trakcija kičme, laserska terapija (biostimulacija), kao i elektrostimulacija i dijadinamične struje, sa posebnim programima za neuropatiju, kojima se stimuliše umrtvljeni nerv.

Fizikalna terapija – detalji » 

Trnjenje u stopalima i na šakama

Uzrok
Trnjenje u stopalima ili na prstima šaka je jedna od manifestacija diskus hernija ili protruzije discusa na više nivoa kičmenog stuba.

Lečenje
Leči se kao ostale diskus hernije, trakcijom kičme, stimulacijom laserom, elektrostimulacijom i dijadinamičkim strujama, prema posebnom programu za neuropatiju.

Fizikalna terapija – detalji » 

Nemogućnost zadržavanja urina (inkontinencija)

Uzrok
Jedan od uzroka inkontinencije može biti diskus hernija, koja vrši  pritisak na kičmenu moždinu u nivou centra za kontrolu bešike.

Lečenje
Ovo stanje leči se kontrolisanom trakcijom kičme na nivou na kome je diskus izašao iz ležišta, elektroterapijom , lasero terapijom i izlečeno stanje održava se kinezi terapijskim vežbama.

Fizikalna terapija – detalji » 

Stanje posle šloga

Uzrok
Posle šloga najčešće nastaje slabost jedne ruke, vrlo često cele strane tela ili čak slabost jedne strane tela i nemogućnost govora. Pacijent je svestan, ali ne može da koordiniše pokrete svojom voljom, a često ne može ni da hoda.

Lečenje
Rehabilitacijom kinezi terapijom pacijentu se postepeno poboljšava stanje, vraća funkcija gornjih i donjih ekstremiteta, vraća normalan hod, koordinacija pokreta i snaga mišića. Vrlo je važno sa rehabilitacijom krenuti odmah posle šloga (sutra dan). Leči se upornošću, svakodnevnim vežbama sa posebno obučenim fizio-terapeutom.

Fizikalna terapija – detalji »