OSTEOgym

Osteoporoza nije bauk

Osteoporoza se može prevenirati

 

Medicina i farmacija su poslednjih decenija napredovali i sada postoje lekovi kojima se osteoporoza leči i drži pod kontrolom. Pored upotrebe medikamenata i promene ishrane, fizikalna terapija i vežbanje upotpunjuju smanjenje rizika koji mogu dovesti do loma kostiju. 

Šta je OSTEOgym?

 

OSTEOgym je program za prevenciju oboljenja osteoporoza. U Lumbagu se primenjuje od 2009. godine. Realizuje se kombinovanjem primene magnetne terapije i specijalnih invidivualnih vežbi sa terapeutom.

Tretmane je najbolje otpočeti još u fazi koja prethodi bolesti (osteopenija) i na taj način prevenirati pojavu osteoporoze. Kod osoba kod kojih je dijagnostikovana osteoporoza, preporučuju se dva ciklusa terapija godišnje, naročito kod pacijenata koji ne podnose medikamentnu terapiju. Kod onih koji uzimaju medikamentnu terapiju, seanse deluju brže i efikasnije.

Šta sadrži OSTEOgym?

 

 

Paket sadrži inicijalni lekarski pregled, ciklus od 12 terapijskih seansi i završni lekarski pregled

Inicijalni specijalistički lekarski pregled podrazumeva opšti i sistematski fizikalni pregled sa posebnim akcentom na stanje kostiju i neuro-muskulatorni aparat. Prethodno se pacijent upućuje na denzitometriju (merenje gustine koštane mase) čime se dijagnostikuje stepen gustine kostiju, odnosno da li postoji osteoporoza.  Pregledom se definiše zdravstveno stanje i fizička spremnost i pacijentu odredjuje set vežbi za osteoporozu, u skladu sa stanjem kostiju, uzrastom i fizičkom spremnošću.

Terapija magnetnim poljem u trajanju od 30 minuta. Za jedan ciklus terapija  značajno popunjava stanje osteoporotičnog koštanog sistema.

Individualne vežbe u trajanju od 60 minuta, koje pacijent radi sa terapeutom je posebno su osmišljene za prevenciju i lečenje oboljenja osteoporoza. Paket podrazumeva 12 terapijskih seansi koje se realizuju u periodu od 45 dana.

Završni lekarski pregled, obavlja se na kraju ciklusa.