Procedura lečenja

Zakazivanje pregleda i terapija

 

Vrši se radnim danom, od 8:00 do 20:00, na telefone: 011 / 785 70 30 ili 062 / 785 703 ili na mejl office@lumbago.rs.
Termini se usklađuju prema potrebama pacijenta i slobodnim terminima. Sve intervencije uvek počinju u zakazano vreme i pacijenti su obavezni da se tačno pridražavaju termina koje su zakazali.

Osnovni specijalistički fizijatrijski pregled

 

Obavlja se na početku lečenja. Dijagnostikuje se ukupno zdravstveno i fizijatrijsko stanje pacijenta, nakon čega se određuje terapija. Utvrđuju se potencijalna ograničenja, koja mogu direktno ili indirektno uticati na lečenje ili odabir vrste i načina terapijskog postupka.
Prvi lekarski pregled traje od 30 do 60 minuta.

Kod hroničnih pacijenata, pre otpočinjanja novog ciklusa lečenja, takodje se vrši prvi lekarski pregled, manje detaljan nego što je to osnovni pregled. Obzirom da postoji svi podaci o prethodnim pregledima i dotadašnjem lečenju, osnovnim pregledom se proverava aktuelno stanje i propisuje terapija.

Vrste terapija

 

Predstavljaju kombinacije fizikalnih agenasa, manuelnih metoda, trakcije kičmenog stuba i kineziterapijskih procedura.

Fizikalni agensi primenjeni u LUMBAGU su različite vrste elektroterapija, ultrazvučna terapija, laserska terapija, magnetna terapija, elektromišićna stimulacija.

Manuelne metode su parcijalne terapeutske masaže.

Trakcijom kompjuterizovanim uredjajem na specijalnom stolu vrši se istezanje vratne i lumbalne kičme

Kineziterapijske procedure podrazumevaju širok dijapazon vežbi. Vežbe mogu biti individualne, koje dopunjuju fizikalnu terapiju ili su posebno razradjene kao trening paketi.

Više o terapijama »

Trajanje terapije

 

U zavisnosti od vrste agenasa, trajanje jedne terapijske seanse je od 30 do 60 minuta. Kada se u lečenju primenjuje i trakcija kičmenog stuba, ukupno trajanje terapijske seanse je do 120 minuta. Terapije se odvijaju u ciklusima, a broj seansi varira od vrste i težine oboljenja.

 

Kontrolni i završni pregledi

 

U toku lečenja, obavlja se kontrolni lekarski pregled radi provere efekata odabrane terapije i eventualne promene daljeg toka lečenja.

Po završetku lečenja obavlja se završni lekarski pregled kojim se utvrđuje stanje pacijenta na otpustu.

Šta posle terapije?

 

U zavisnosti od utvrđenog stanja pacijent se:

  • Upućuje na odgovarajuću vrstu sporta ili rekreacije, ili
  • Programe individualizovanih treninga ( medicinski fitnes i OSTEOgym programi)
  • Edukuje u smislu boljeg razumevanja sopstvenog stanja, održavanja optimalnog funkcionisanja tela primenom zaštitnih pložaja i pokreta, kao i savetima za svakodnevne aktivnosti