Paket LIČNI TRENER 

Individualni fitnes trening

Za Individualni Medicinski terapijski fitnes opredeljuju se oni koji žele da im tokom vežbanja trener bude potpuno posvećen, kao i oni čije zdravstveno stanje to zahteva. 
Jednog vežbača trenira posebno obučeni trener, viši fizioterapeut kroz program fitnes vežbi, koje određuje lekar fizijatar, na osnovu pregleda fizičkog stanja i preferencija vežbača. U toku treniranja vežbe se usklađuju po vrsti i intenzitetu sa napretkom vežbača.  

Šta sadrži paket LIČNI TRENER?

 

Specijalistički lekarski pregled, koji je opšti polu-sistematski lekarski pregled sa posebnim akcentom na kardiovaskularni i neuro-muskulatorni aparat. Pregledom se definiše zdravstveno stanje i fizička spremnost i odredjuju vežbe, po vrsti i intenzitetu. U toku treniranja vežbe se mogu menjati i prilagođavati novim potrebama. Pacijentima koji ostaju da vežbaju posle fizikalne terapije samo se određuje set fitnes vežbi, obzirom da su oni već bili pregledani i tokom lečenja pod punim lekarskim nadzorom.

Redovne individualne fitnes vežbe, koji se odvijaju u terminima koje odabira vežbač, 2 do 3 puta nedeljno. Treninge vodi fizioterapeut, posebno obučen trener, radeći samo sa jednim vežbačem. Fitnes trening se realizuje kroz: kardio vežbe, parterne i vežbe na spravama (Technogym Eliptic i fitnes trenažer KINESIS), uz upotrebu rekvizita (tegovi, pilates lopte i dr.) Vežbanje traje 60 minuta.

Osnovni paket sadrži 12 vežbanja koja se mogu realizovati u 45 dana.

Kontrolne lekarske pregled, koji se obavlja jednom u 2 meseca.

Prostor

 

U zavisnosti od propisanih vrsti vežbi, vežbanje se obavlja u velikoj Fitnes sali, gde se pored parternih vežbi, radi i na najsavremenijem fitnes trenažeru Technogym KINESIS, sa tegovima, pilates loptama i na švedskim lestvama. Technogym KINESIS pruža neograničene mogućnosti vežbanja i po vrsti mišića i po otporu i do sada je neprevaziđena sprava za medicinski fitnes i kinezi terapiju.

Zavisno od prepisanog programa fitnes vežbi, individualni fitnes trening se može obavljati i u maloj Kinezi sali, gde je vežbač sam sa fizio-trenerom, gde se vežba u parteru, sa tegovima, pilates loptama i na švedskim lestvama.

Vežbačima je na raspolaganju svlačionica sa garderobnim ormanima, toaletom i tuš kabinom.

Isprobajte da li vama odgovara medicinski terapijski fitnes

 

Pre vežbanja, lekar fizijatar obavlja pregled i na osnovu procene muskulatorno-skeletnog statusa i mogućnosti vežbača, određuje njemu odgovarajući program vežbi.