Ortopedska stanja

Sportske povrede, prelomi, uganuća, stanje posle ugradnje proteza

Za stanja posle preloma, operacije kuka, ramena ili drugih ortopedskih operacija, uganuća zglobova, sportskih povreda i prateće metaboličke promene, zadužena je fizikalna medicina.

Fizikalna terapija često omogućava da se izbegnu operacije i invazivne hirurške dijagnostičke metode. To je naročito važno za one pacijente koji zbog drugih bolesti ili godina nije moguće operisati.

Od presudnog značaja je da se sa fizikalnom terapijom počne odmah po ulasku u ovakva stanja jer će tada ona biti efikasnija i najkraće trajati.

Stanje posle preloma u toku i posle skidanja gipsa

Uzrok
Posle zarastanja preloma koji traju od 3 do 8 nedelja, mišići su uvek atrofirali, tkiva imaju distrofične promene, a krvni sudovi su pretrpeli dugotrajnu slabu cirkulaciju.

Lečenje
Odmah posle skidanja gipsam primenjuje se sa krio-terapija. Elektroterapija – koriste se IFS (niskofrekventne naizmenične struje) koje smanjuju otok i pospešuju brzu regeneraciju tkiva, a i smanjuju bol. Laser takođe deluje na vaskularizaciju tkiva koje je bilo pritisnuto gipsanom imobilizacijom. Kreće se sa vežbama kada i koliko lekar propiše. Važno je biti strpljiv i disciplinovan

Fizikalna terapija – detalji »

Stanje posle ugradnje endo-proteze (veštački kuk, cementna ili bezcementna proteza)

Uzrok
Operacija kuka vrši se kada se ovaj zglob značajno ošteti kao posledica postepenih degenerativnih promena, ili kada se slomi vrat butne kosti usled pada ili kao posledica oboljenja osteoporoza. Uzrok degenerativnih promena je genetski uslovljen, ali se kod osoba koje se redovno bave fizičkom aktivnošću, smanjuje rizik od oštećenja zgloba kuka i butne kosti.

Ugradnja proteze podrazumeva hiruršku intervenciju, kojom se glava, a često sa vratom butne kosti seče i zamenjuje sa cementnim ili metalnim elementom.

Lečenje
Važno je da se sa rehabilitacijom krene što pre, po mogućstvu, odmah posle operacije. Pod nadzorom i uz pomoć terapeuta, prvog dana pacijent radi vežbe u krevetu, a već drugog dana može da stoji pored kreveta. Po izlasku iz bolnice, preporučuje se da pacijent nastavi rehabilitaciju u specijalizovanoj banji. Rehabilitacija se može obaviti i u kućnim uslovima ili ordinaciji. Ona podrazumeva, pre svega, kinezi-terapiju, a po potrebi i druge vrste fizikalne terapije (elektro, laser, magnet).
Kada se pacijent blagovremeno vežbama pripremi za hiruršku intervenciju zamene kuka, post operativna rehabilitacija je mnogo efikasnija i kraće traje.

Fizikalna terapija – detalji » 

Stanje posle uganuća zgloba sa ili bez rupture ligamenata

Uzrok
Posle padova često dolazi do uganuća skočnog zgloba. U težim slučajevima se dešava i delimično ili čak potpuno cepanje ligamenta.

Lečenje
Zavisno od težine uganuća, najčešće se zglob imobiliše longetom 2 do 4 nedelje ili se odmah primenjuje fizikalna terapija. Fizikalna terapija podrazumeva ultrazvuk, laser, magnet, interferentne struje, krio masažu. U fizikalnu terapiju dodaju se i posebni programi za brže zarastanje ligamenta, njegovu elastičnost. Za brže zarastanje ligamenta primenjuju se i lekovi uz delovanje utrazvuka za meka tkiva.

Fizikalna terapija – detalji » 

 

Slomljeni kuk ili rameni zglob kod starijih pacijenata koje nije moguće operisati

Uzrok
Postoje pacijenti koji su slomili kuk ili rame, a koji ne mogu biti operisani. Najčešće je to zbog rizika od uvođenja u anesteziju, ali razlog može biti i neko drugo oboljenje.

Lečenje
Obično se misli da se ovim osobama ne može mnogo pomoći, zbog nepoznavanja mogućnosti koje nudi fizikalna medicina. Ovakva praksa je i relativno retka u Srbiji, obzirom da se najčešće radi o pacijentima u odmaklim godinama.
Fizikalna terapija, pre svega odgovarajućim vežbama, kod ovakvih pacijenata može omogućiti formiranje takozvanog pseudo-zgloba, kojim se premošćuje smanjena funkcija oštećenog zgloba. Kvalitet života ovih pacijenata se značajno uvećava usled povećanja njihove mobilnosti i mogućnosti da sami obavljaju dnevne aktivnosti i samostalno se kreću. Ovakvo stanje mora se održavati redovnim vežbama (kinezi-terapija).

Više o terapijama » 

Jak otok i bol posle povrede (sudek)

Uzrok
Nastaje kao komplikacija kod različitih povreda, preloma, uganuća, opekotina, smrzotina, posle neadekvatne repoziciji slomljene kosti, neadekvatne imobilizacije posle preloma i sl. Najčešće je to oboljenje koje se naziva sudek (lat. Morbus Sudeck). Poremećajem lokalne cirkulacije, patološkim procesom zahvaćeno je osim kostiju i ostalo tkivo, koža, podkožica, mišići i tetive.

Lečenje
Fizikalna terapija kombinuje u lečenju: laser sa programom za sudek, interferentne struje sa programom za upalu mekog tkiva, magnet sa programom za biostimulaciju mekog tkiva i krio-masažu.

Fizikalna terapija – detalji » 

Jak bol u peti (“petni trn“)

Uzrok
Petni trn nastaje pri dugotrajnoj iritaciji tetive na isturenom delu tabana – peti. Obrazuje se kalcifikat koji bode meko tkivo pri oslanjanju na petu. Najčešće se javlja kod onih koji stoje, puno hodaju, kod gojaznih, pa i kod sportista.

Lečenje
Leči se primenom ultrazvučnih talasa kroz vodu, laserskom terapijom sa programom za kalcifikat i TENS terapijom protiv bola.

Fizikalna terapija – detalji » 

Bolno i ukočeno rame (“smrznuto rame“)

Uzrok
Degenerativna promena zgloba, zadebljanje pripoja mišića, kalcifikati na kostima i drugi uzroci koji dovode do velikog bola i ograničene pokretljivosti.

Lečenje
Lečenje takodje može biti bolno i radi se na smanjenju bola, sprečavanje komplikacija izazvanih neaktivnošću mišića rameno-lopatičnog pojasa i ramenog zgloba, povećanju pokretljivosti i funkcionalne aktivnosti ruke. Leči se primenom jakih ultrazvučnih talasa, laserskom terapijom sa programom za kalcifikat i TENS terapijom protiv bola.

Više o terapijama » 

Sportske povrede

Uzrok
Sportisti svih uzrasta, rekreativci i profesionalci često se povređuju u toku bavljenja sportom.

Tipična stanja koja na koja nailazimo u praksi su: uganut zglob, iščašen zglob, “teniski lakat”, kontuzije, oštećenja ligamenata, zadebljanje ili delimična ruptura Ahilove tetive, rupture mišića, hematomi i drugo.

Lečenje
Sportske povrede se brzo i lako leče primenom fizikalne terapije.
Razni oblici elektro, lasero, magnetne i ultrazvučne terapije deluju na ubrzanu revitalizaciju oštećenih tkiva, skraćuju vreme invaliditeta i omogućavaju da se osoba – bilo sportista ili rekreativac što pre vrati fizičkim aktivnostima, potpuno oporavljena.
Uz odgovarajuće indvidualizovane vežbe po završenoj fizikalnoj terapiji, efekat je brži i sigurniji.

Fizikalna terapija – detalji »